Etusivu

Kokkolan Kalastajainseura ry

Seuran jäsenmaksut 2022 v. lähetetty jäsenille 6.4.2022 kirjekuoressa!

Tervetuloa Kokkolan kalastajainseuran sivuille!

12.4. 1949 perustetun Kokkolan kalastajainseuran toiminnan tavoitteena on turvata ammatti-ja virkistyskalastusmahdollisuudet ja kehittää niitä myönteisessä yhteistyössä kalastusalueen ja kalavesien omistajien kanssa.

Seuran perimät maksut päätettiin vuodelle 2022 pitää samoina kuin vuonna 2021 !

Jäsenmaksu 20,00 € / vuosi

Viikkokortti 10,00 € / viikko

Klipan käyttömaksu  50,00 € / vuosi kohonneiden kustannusten vuoksi jouduttiin nostamaan 10€ vuoden 2022 alusta.  KLIPAN AVAIMET UUSITTU JA LUKKO SARJOITETU UUSILLE AVAIMILLE 2019. UUDEN AVAIMEN SAA HAETTUA SANNA SAVISTOLTA P.0504131331, KUNHAN JÄSENMAKSU JA KÄYTTÖMAKSU OVAT MAKSETTUINA.

Klipan uusi avain 20,00 € / kpl.   Palautettaessa avaimen seuralle hyvitetään siitä 20,00 € / kpl

Vetouistelumaksu ulkopaikkakuntalaisilta ja kilpailumaksu / venekunta. 10,00 € / pv

Hallituksen myöntämät erillisluvat, rysät ja paunetit  20,00 € / vuosi

Kalastuksen valvonta  20,00€/valvontareissu

Kalastuspalsta-aika 1.9-31.10.2021

Maksettava 31.7 mennessä, kirjoita viitteeseen palstamaksu ja maksajan nimi, myöhästynyt maksu ei oikeuta palstakalastukseen seuran vesillä.

Palstamaksut:

Palstat  3  ja 4  10,00 € / kk

Muut palstat 10,00 € / palsta-aika

Jäsenmaksu maksetaan pankkiin. Palstamaksut maksetaan myös pankkiin,  laita viestiosaan myöskin  palstamaksu ja muista palstannumero ja kuka maksanut
Tilinumero  FI84 20111 8000 40413

18–64 vuotiailla on oltava valtion kalastuksenhoitomaksu ja seuran jäsenmaksu maksettuna, palstoilla ei voi kalastaa jollei näitä ole myös maksettu.

Siian alamitta 25 cm seuran kalastus alueilla.

Viralliset kalastuksen valvojat

 • Markus Sällinen

Seuran edustaja Perämeren kalatalousyhteisöjen liiton kokouksiin

Michael Hagström

Jäsentiedote 2022
Kalastuspalsta-aika on 1.9-31.10, palstamaksut palstoille  3 ja 4 ovat 10€/kk/palsta, muilla palstoilla 10€/palsta-aika. Palstoille ilmoittautuminen 31.7. mennessä.
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei huomioida. Ilmnoittautuminen = maksaminen pankkiin heinäkuun loppuun 2022. MUISTA PALSTANUMERO

Palstoilla on käytössä myös ns, perhepalsta, eli perheenjäsenet (esim, isä ja poika, veljekset, myös eri taloudessa asuvat), voivat esim. työesteiden/matkan/sairauden estäessä varsinaisen palstalle ilmoittautujan kalastusta/vuoron käyttöä, tarvittaessa täyttää ko. paikan.

Huomattavaa! Perhepalstaa haluttaessa palstoille ilmoittaudutaan normaalisti, samalla ilmoitetaan myös niiden perheenjäsenten nimet joille k.o. kalastusoikeutta haetaan, myös heillä on oltava jäsenmaksu ja valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna! Perhepalstan maksu on sama kuin ko. palstan maksu, palstamaksutositteeseen merkitään PP sekä varsinaisen ilmoittautujan  lisäksi em.perheenjäsenten nimet.

Palstavalvojat:  1-6 Aarno Koskela.  Valvojilta voi varmistaa mille palstalle on maksanut jos ei muista, koskee kuluvaa vuotta.

Rauhoitusalueet  (kalastus kielletty) Yxpihlajan potti 1.5-31.10
50m Trullevin kalasataman sisäänajolinjan molemmin puolin (RA2),
Elba-Mustakari linjan eteläpuoli 15.4-1.11.

kevätrauhoitus Morsiussaaren lahdella 15.4-31.5
kevät ja syysrauhoitus Harriniemen-Rummelon lintuvesialueella 15.4-31.5 sekä 1.9-31.10.
makeavesipuolella on Norrasvenska fiskeområde sekä Kokkolan kalastajainseura on rauhoittanut KUHAN PYYNNIN 15.5.-15.6. välisenä aikana.

Trullevin itäpuolella olevat palstat 1 ja 2 rauhoitetaan samaan aikaan muiden Perhonjoen kalastuskuntien kanssa 15.10-1.11. (kalastus kielletty mainittavana ajankohtana)

Nisulan potissa ja kanavan alueella on kaikki kalastus kielletty ympäri vuoden, näin saadaan haukien kuteminen turvattua.

Kokkolan kalastajainseuralla on kalastustukikohta  etelälipassa,trullevista etelälippaan ajoaika veneellä noin 10 min. riippuu veneen kulkunopeudesta,nukkumapaikkoja noin 13 hengelle, käytössä krillikota, sauna, kalansavustusuuni
Klipan isäntä Tom Jakobsson  0400-761983
Klipan varaisäntänä ja Torpan isäntänä toimii Pentti Kallio  041-4393115

 

Kalastuslaki 2022

Kalastonhoitomaksu 2022

Merkitse pyydyksesi oikein – vapauta alamittaiset kalat

Valtioneuvosto antoi asetuksen siian verkkokalastuksen säätelystä
ja syysrauhoituksesta. Valtioneuvoston päätös astui voimaan 15.8.2013.

Tärkein muutos on siian verkkokalastuksessa käytettävien solmuvälien sääntely.
Verkkojen solmuvälin tulee olla vähintään 43 mm kun siikaa pyydetään merestä. Poikkeuksena Perämerellä (27–35 mm alueesta riippuen) ja Merenkurkussa (40 mm) voidaan käyttää pienisilmäisempiä verkkoja, jotta paikallisten saaristosiikojen ja karisiian kalastus olisi mahdollista.

Asetuksen mukaan siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta,jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa. Lisäksi on lohikalojen tavoin otettu syysrauhoituksen piiriin niissä joissa ja puroissa jotka laskevat mereen. Siikaa ei näin ollen syyskuun alusta marraskuun loppuun saa kalastaa joissa ja puroissa. Siian pyytäminen on kuitenkin sallittu vavalla, uistelemalla ja lipolla syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15. päivän jälkeen.

Uudet verkkokoot
Siikaverkkojen uudet solmuvälit meressä:
1) leveysasteen 64 astetta (Marinkainen) pohjoispuolella vähintään 27 mm ja enintään 30 mm taikka
vähitään 43 mm:
2) leveysasteiden 64 astetta ja 63,30 välisellä merialueella vähintään 30 mm ja enintään 35 mm taikka vähintään 43 mm:
3) leveysasteiden 63.30 ja 62.30 välisellä merialueella vähintään 40 mimmimetriä:
4) leveysasteen 62.30 eteläpuolella vähintään 43 mm.

Seuraavat kalat
ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty alempana mainittuina aikoina;
1) merilohi,järvilohi, meritaimen,järvitaimen ja purotaimen joessa ja purossa sekä siika mereen laskevassa joessa syys-,loka-ja marraskuun ajan,kuitenkin siten että niiden pyynti vavalla ja uistelemalla sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen.

Seuran toiminnan tarkoitus
Seuran nimi, toimialue ja tehtävät

 1. Yhdistyksen nimi on Kokkolan Kalastajainseura ry, Karleby Fiskaregille rf. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkolan kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissa seuraksi.
 2. Seuran toimialue käsittää Kokkolan kaupungin alueen. Seuran kotipaikka on Kokkolan kaupunki.
 3. Seuralla on oikeus vastaanotta lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, sekä omistaa ja hallita toimintansa kannalta tarpeellisia kiiteistöjä.
 4. Ollen toimialueensa kalastusta harrastaivien yhdyssiteenä; on seuran tarkoituksena valtiollisten puolueiden ulkopuolella kalastusolojen kehittäminen, kalastusharrastuksen levittäminen nuorison keskuuten ja kalavesien hoidon edistäminen.
  Tarkoitustaan totuettaa seura:
  1) toimeenpanemalla joko yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa tai erikseen yleisiä kokouksia ja kalastusolojen parantamista tarkoittavia näytelyjä sekä kilpailuja.
  2) levittämällä voittoa tavoittelematta kalastuskirjallisuutta, ja antamalla opastusta ja neuvontaa
  3) työskentelemällä kalastajien turvallisuuden, kalanpyydysten laadun ja kalastusolosuhteiden edistämiseksi tekemällä aloitteita ja kannanottaja.
  4) vuokraamalla käyttöönsä ja hoitamalla kalavesiä niin, että ne tuottavat hyvää saalista ja mielen virkistystä kalastuksen harrastajille.
  5) asettumalla läheiseen yhteyteen viranomaisten ja muiden alan toimitsijoiden kanssa avustaen niitä pätevien Seuran toimintapiiristä tarvittavien tietojen saamisessa, seka tekemällä  niille, esityksiä kalastusta koskevissa kysymyksissä.